Workshop Merancang Pembelajaran Berbasis Project Riil: Penyelarasan Kurikulum dan Bahan Ajar